MVO Jaarverslag
2016

Deuren naar een duurzame toekomst

MVO Jaarverslag
2016-2017

Deuren naar een duurzame toekomst

Continuïteit
Skantrae is een bloeiend bedrijf dat hoge kwaliteit deuren en toebehoren levert aan zowel de professionele als de retailmarkt. Ik geloof dat naast een goede financiële prestatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk is voor de continuïteit van elk bedrijf. Je moet uit kunnen leggen aan je klanten, personeel, aandeelhouders en andere stakeholders hoe je omgaat met toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en hoe je daar nu al op inspeelt.

Ons product-duurzaam hout
Een van deze ontwikkelingen is een circulaire of ‘biobased’ economie. Aangezien Skantrae deuren op basis van hout maakt, wordt er hernieuwbare ‘biobased’ grondstof ingezet. Tegelijkertijd zijn de deuren na gebruik moeilijk recyclebaar. Om nu een completer beeld te krijgen van de milieuprestaties van onze producten over de hele keten gaan we in 2017 en 2018 zogenaamde ‘levenscyclus analyses’ (LCAs) uit laten voeren. Daarnaast is verkoop van deuren met van FSC®- en PEFC™-certificaten grotendeels een vanzelfsprekendheid. In 2016 hebben we weten te bereiken dat maar liefst 99% van onze producten van één van deze keurmerken is voorzien.

Onze mensen
Skantrae is een bedrijf met een rijke historie van meer dan 40 jaar. Sinds 2012 maken wij deel uit van Deli Home en in 2013 heeft een fusie met Steffex uit Zutphen plaats gevonden. We zijn toen gezamenlijk opgegaan in één onderneming met de naam Skantrae in Zevenaar. Onze medewerkers zijn de basis van onze bedrijfsvoering. We geven dan ook veel aandacht aan hun veiligheid en gezondheid. Voor de komende periode is het verder verkennen van opleidingsmogelijkheden een speerpunt. Daarnaast zijn we gezien onze huidige groei op zoek naar enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers voor verschillende functies, onder andere in werkplaats en logistiek.

Aangezien zowel economische, milieu als sociale onderwerpen voor Skantrae hoog op de agenda staan, ben ik trots dat we nu ook ons eerste MVO jaarverslag kunnen presenteren.

Dinno van Breugel
Algemeen Directeur Skantrae BV

De MVO werkgroep

In 2017 heeft Skantrae besloten om een eerste MVO jaarverslag te publiceren over 2016. Er is daarvoor een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van het bedrijf:

Dinno van Breugel     Algemeen Directeur
Hein Brunsveld            Manager Business Development
Frank van Putten       Manager Marketing Communicatie
Remco Koppenol        Manager Purchase & Marketing
Ralf Roozeboom         Manager Professionele Markt
Marcel Hermsen          Product Group Manager
Maya Bezoen                Manager P&O/Office
Gerrit Jan Uitslag        Manager Operations
Douwe Zagema           Hoofd Bedrijfsbureau
Ronald Es                        Finance Manager
John Windmöller        Hoofd Magazijn / Secretaris OR
Sandra van Hulsen    Extern adviseur MVO Consultants

Als eerste hebben we op alle onderwerpen die binnen ons bedrijf met MVO te maken hebben informatie verzameld onder begeleiding van de externe adviseur. Vervolgens heeft het managementteam ons MVO beleid vastgesteld. De speerpunten van dit beleid zijn hierboven door Dinno aangegeven. Belangrijke actiepunten worden hieronder genoemd bij de verschillende onderwerpen. Dit eerste jaarverslag geeft een overzicht van onze startsituatie op de MVO thema’s. 

Ons hout: 99% met FSC®- of PEFC™-certificaat!

%

Percentage FSC en PEFC Skantrae

Verantwoord hout, onze basis

Wat is ons inkoopbeleid met betrekking tot onze deuren?
Ons beleid met betrekking tot de inkoop van onze deuren is eenvoudig: het hout moet altijd afkomstig zijn uit legale én duurzame bronnen. Het is dus FSC®- of PEFC™-gecertificeerd en voldoet aan de Europese Houtverordening (EUTR). Tegelijkertijd voldoet het aan de hoogste kwaliteitseisen, zoals ook beschreven in onze KOMO-certificaten.

Onze uitdagingen met duurzaam gecertificeerd hout (FSC®/PEFC™)
Hoe logisch en vanzelfsprekend ons inkoopbeleid ook lijkt, om het volledig door te voeren blijft een uitdaging. Inmiddels is ruim 99% van al het hout dat we inkopen voorzien van een FSC®- of PEFC™-keurmerk. Een beperkt deel van ons houtassortiment is echter (nog) niet gecertificeerd.

Dit heeft soms een technische achtergrond (plantagehout kan niet altijd gecertificeerd worden) of een commerciële achtergrond (Skantrae levert nog enkele buitendeuren van een bepaalde gevraagde houtsoort die moeilijk verkrijgbaar is met FSC®- of PEFC™-keurmerk. Hiervoor hebben we overigens al een goed alternatief ontwikkeld: Skantrae OptiMax). In beide gevallen blijven we ernaar streven om ook deze producten in te kopen met één van beide keurmerken.

Zie voor meer informatie:

‘Ik geloof er sterk in dat als je hart hebt voor bos en omgeving, je goed met houtkap moet omgaan. Dat gebeurt in FSC en PEFC-gecertificeerde bossen. Bovendien is hout een hernieuwbare grondstof’

Hein Brunsveld, Manager Business Development

Marcel: ‘We zijn in 2004 al met FSC gestart, omdat we het van groot belang vonden met een goed verhaal naar buiten te kunnen stappen. Dat geldt nog steeds.’

Marcel Hermsen, Product Group Manager

De Europese Houtverordening (EUTR)
Sinds 2013 is de Europese Houtverordening (European Timber Regulation) van kracht. Dit is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Iedereen die hout op de Europese markt brengt is verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het gekapt is volgens de regels van het land van herkomst.

Hiertoe heeft Skantrae destijds, samen met zusterorganisaties, een ‘stelsel van zorgvuldigheidseisen’ (‘Due Diligence system’) opgezet. Voldoet een product niet aan deze eisen, dan wordt het niet ingekocht. We hebben hierdoor overigens geen afscheid hoeven nemen van leveranciers. Voor 2013 gingen we al uit van onze business ethics, waarin deze eisen al waren opgenomen.

Een aantrekkelijke innovatie: OptiMax
Een innovatie in hardhouten buitendeuren waar we trots op zijn is OptiMax. Deze deuren zijn een duurzaam alternatief voor (meestal niet-gecertificeerde) Merbau buitendeuren, met dezelfde sterkteklasse. OptiMax is niet alleen FSC gecertificeerd, maar is bovendien gemaakt van -drie wisselende- houtsoorten die wel ruim beschikbaar zijn in het bos.

OptiMax buitendeuren: uitstekende kwaliteit én dragen bij aan de biodiversiteit in bossen.

Klanttevredenheid

Omdat wij het van groot belang vinden om optimaal in te kunnen springen op de wensen van onze klanten, laten wij onder andere om de drie jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Ook in 2016 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Zowel klanten in de retail als in de professionele markt zijn bevraagd, waarbij we onze kwaliteit vergeleken is met die van onze concurrenten.

Het bleek dat klanten als sterke punten ervaren:

 • Innoverend vermogen en de breedte van het assortiment
 • De kennis van de buitendienst en de marketingondersteuning

Als verbeterpunten werden gezien:

 • Telefonische bereikbaarheid
 • Afhandeling van retouren en klachten.

We waren blij met deze verbeterpunten en hebben ze gelijk aangepakt.

(De bijgevoegde foto’s zijn van onze klanten Raab Karcher (boven) en Praxis (onder))

Innovatie award

Wij hebben een innovatie award in ontvangst mogen nemen van onze klant Raab Karcher op 21 april 2016. De motivatie hiervoor was het volgende:

Skantrae heeft ‘innovatieve producten en marketingconcepten en efficiënte bouwlogistiek met leverbetrouwbaarheid.’

Duurzaamheid in de keten: LCA’s

Leveranciers
Skantrae werkt over het algemeen al voor lange tijd samen met haar leveranciers om zo continu de kwaliteit van onze producten te kunnen waarborgen. Deze leveranciers komen onder andere uit Nederland, België, Frankrijk, Portugal, China, Indonesië. Zij worden circa 3-4 keer per jaar bezocht.

Waarborgen duurzaamheid
Van nieuwe leveranciers vragen wij altijd hun documenten om duurzaamheid (FSC en PEFC) en legaliteit (EUTR) te bewijzen. Ook letten wij op sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Alle leveranciers hebben daarvoor een leveranciershandleiding ontvangen, waarin wij aangeven wat onze voorwaarden zijn.

LCA’s
In 2017 en 2018 laten we bovendien een levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren, zodat we inzicht hebben in de details van de milieuprestaties van onze producten over de hele keten, van grondstof tot afvalfase. Hiervoor werken we samen met onze leveranciers. We zijn met deze LCA’s een voorloper in onze sector en willen op basis hiervan het aanbod nog verder verbeteren voor onze klanten.

Werken bij Skantrae

Opleidingen
Er zijn altijd mogelijkheden om opleidingen te volgen. In 2018 gaan we dit verder uitbouwen door samen met medewerkers te kijken naar hun wensen en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelingen.
Skantrae is een erkend leerbedrijf en er zijn stageplekken voor MBO-ers en HBO-ers.

Bovendien gaan we vanaf 2018 ook zelf (jonge) medewerkers opleiden voor verschillende technische functies.

Geïnteresseerd om bij Skantrae te werken ? Neem contact op via:

Informele cultuur
‘Skantrae is een gezellig en informeel bedrijf. Er is een gezamenlijke lunch, waarbij zowel collega’s van kantoor als magazijn en werkplaats aanschuiven. Daarnaast wordt er iedere maand een vrijdagmiddagborrel georganiseerd in ons eigen café en er zijn jaarlijks een gezamenlijk kerstdiner en bedrijfsuitje. Zo zijn we een keer met z’n allen wezen skiën. De directie is verder makkelijk benaderbaar en de deuren staan altijd open.’

Maya Bezoen, Manager P&O/Office

Personeelsopbouw 2016

Leeftijdsopbouw 2016

‘Inmiddels werk ik alweer 11 jaar bij Skantrae. In de werkplaats ben ik verantwoordelijk voor mijn deel van de weekproductie van verschillende type deuren (glasdeuren en roededeuren) en inpakken. Ik vind met name de afwisseling in het werk leuk. Het is momenteel vrij druk en ik ben er trots op dat het mij en mijn collega’s lukt om met z’n 8-en de weekproductie goed af te ronden. Het is daarbij prettig dat we als collega’s voor elkaar klaar staan en samen de laatste klussen pakken aan het eind van de week.

Ik ben ook BHV-er (bedrijfshulpverlener). Er gebeuren gelukkig weinig ongevallen. Wel volg ik jaarlijks trainingen om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden, onder andere over brandveiligheid en EHBO.’

Jean-Paul Nicolaas, Medewerker Werkplaats

Veiligheid en gezondheid

Veiligheidsopleiding en instructie
We hebben veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Zo ontvangen alle medewerkers in het magazijn elke 2,5 jaar een uitgebreide veiligheidsopleiding en zien we dagelijks toe op de gang van zaken. Op kantoor krijgen mensen instructie over beeldschermwerk van de interne preventiemedewerker of een extern deskundige.

Incidenten en ziekteverzuim
Er heeft zich in 2016 slechts 1 ongeval zonder verzuim voorgedaan. Hierbij heeft de BHV een medewerker geassisteerd om iets uit zijn oog te spoelen, waarna de medewerker naar de huisarts is geweest voor controle.

Daarnaast komen er zo nu en dan EHBO-incidenten voor, zoals kleine sneetjes en splinters. Ons ziekteverzuimpercentage was in 2016 4,2%, iets lager dan het gemiddelde voor de Nederlandse industrie in dat jaar van 4,8%.

Acties
Gezien de groei van ons bedrijf wordt het magazijn heel intensief gebruikt. Eind 2017 en begin 2018 wordt daarom het magazijn opnieuw ingericht. Op deze manier kan het niet alleen grotere aantallen deuren herbergen, maar worden ook potentiële risico’s op aanrijdingen verkleind. Ook staat er voor 2018 een vernieuwing van onze RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) op de rol.

Publiek beleid

Skantrae is ook betrokken bij haar directe omgeving. Zoals ieder jaar heeft Skantrae hout geleverd aan het timmerdorp in Zevenaar. Hier is weer met veel plezier gespeeld. Ook hebben wij enkele donaties gedaan aan goede doelen, zoals sportclubs en een fonds voor gehandicapten. Daarnaast sponsoren we een aantal sociale evenementen van klanten.

CO2-footprint

  De totale CO2-uitstoot bij Skantrae was 745 ton in 2016. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door elektraverbruik en daarna door gasverbruik en zakelijk transport. (De zakelijke kilometers die gereden zijn met privéauto’s vormden slechts 0,3% van het geheel. Dit is een te klein percentage om in de grafiek weer te kunnen geven.)
  Het gebouw, dat gehuurd wordt, is in 2010 gebouwd. Het was destijds ‘state of the art’ opgeleverd met een warmteterugwininstallatie, aanwezigheidsdetectoren en schemerschakelaars. Het plan is om in 2017 en 2018 de verlichting te herzien. Er worden al spaarlampen en zuinige TL-verlichting gebruikt, maar LED is een zuiniger moderne optie. Daarnaast wil Skantrae in 2018 verdere besparingsmogelijkheden onderzoeken voor wat betreft vervoer.

  ‘Ik vind het belangrijk om er zorg voor te dragen dat onze medewerkers fysiek niet overbelast raken. Er zijn allerlei tilhulpmiddelen en daar waar een deur nog handmatig getild moet worden, gebeurt dat altijd met z’n tweeën. Daarnaast vind ik dat je zuinig moet zijn op je omgeving. Dit betekent voor mij zowel dat je zorgvuldig omgaat met grondstoffen als dat je niets zomaar weggooit.’

  Gerrit Jan Uitslag, Manager Operations

  Grondstoffen

  88%

  Hernieuwbaar

  12%

  Recyclebaar

  0,003%

  Recyclebaar en eindig

  In 2016 was 88% van de producten die we verkocht hebben gemaakt van hernieuwbare grondstoffen: hout voor deuren en papier voor brochures (bomen groeien immers weer). 12% Van de verkopen was daarnaast niet hernieuwbaar, maar wel recyclebaar: glas, metaal en kunststof delen. Alleen kunststof is hiervan een eindige grondstof, aangezien het is gemaakt op basis van aardolie, maar van producten op basis van dit materiaal verkopen we slechts 0,003%. Zoals hiervoor al aangegeven bij ‘Duurzaamheid in de keten’ gaan we ook bezig met LCA’s om per type product verder uit te diepen wat de milieueffecten zijn van deze grondstoffen, welke afvalstoffen er vrijkomen en hoeveel energie er wordt gebruikt in alle fasen in de keten.

  Afval

  • Gerecycled 91%
  • Verbrand met energieterugwinning 9%

  De afvalstoffen die tijdens ons proces vrijkomen zijn: hout, papier, karton, folie, metaal en restafval. In totaal was dit in 2016 568 ton.
  91% Van deze afvalstoffen wordt gerecycled (hout, papier, karton, folie, metaal) door onze afvalverwerker. De cartridges (klein chemisch afval) worden gerecycled via stichting Aap. Het is echter niet bekend om hoeveel stuks of welk gewicht dit gaat. De overige 9% (restafval) wordt verbrand met energieterugwinning.

  We voorkomen overigens dat er meer afvalstoffen zijn doordat tweede keus deuren, met een lichte beschadiging, verkocht worden via Doors@Home in Elst. In 2016 ging dat om 2.699 deuren.
  We zijn daarnaast continu alert op mogelijkheden om afval te verminderen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met leveranciers om producten zonder wikkelfolie aan te leveren als ze in een container aangevoerd worden en pallets van leveranciers te hergebruiken in de distributie. In 2016 hebben we daarnaast ook actie ondernomen, in overleg met de brandweer, om onze leveranciers de soort verpakking te laten veranderen: opvulling van kratten wordt nu niet meer met piepschuim gedaan maar met karton. Dit is veiliger bij mogelijke brand en daarnaast beter recyclebaar.

  Informatie over het MVO Jaarverslag

  Commitment GRI
  Dit MVO Jaarverslag is gebaseerd op GRI Standards, de nieuwste generatie richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op Core-niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en door een externe adviseur van MVO Consultants. Het is niet geverifieerd of gecertificeerd door een daartoe bevoegde instantie.

  Reikwijdte van het verslag
  Dit verslag betreft de activiteiten van Skantrae in het jaar 2016. Tijdens het rapporteren heeft er een significante wijziging voorgedaan in eigendom van de organisatie: NPM Capital heeft de aandelen van Avedon Capital overgenomen en is daarmee de belangrijkste aandeelhouder geworden van onze moedermaatschappij Deli Home Products B.V.

  Verder hebben geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang of structuur van de organisatie van Skantrae.
  Zie voor meer informatie over het profiel van ons bedrijf:

  Verslag frequentie
  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

  Contact
  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de projectleider van de MVO Werkgroep, Hein Brunsveld.

  Skantrae
  Mega 1
  6902 KL Zevenaar

  T 0316 – 58 66 00
  info@skantrae.com