MVO Jaarverslag

2017

Deuren naar een duurzame toekomst

MVO bij Skantrae

Speerpunten van ons beleid

 

 • Meer transparantie in de keten & stappen nemen om nog duurzamer in te kopen

 • Blijvende aandacht voor arbeidsomstandigheden

 • CO2-uitstoot verminderen

Dynamiek
Ons bedrijf groeit. Niet alleen de omzet en winst zijn de afgelopen jaren gestegen, maar vooral het aantal nieuwe initiatieven nam fors toe. Zowel voor wat betreft nieuwe producten, diensten, online aanwezigheid, thuisleveringen en bewerkingen. Mede hierdoor groeide het aantal medewerkers en is er veel dynamiek in ons bedrijf.

Wij hebben de ambitie om verder te groeien en een sterk fundament te leggen waarmee we onze continuïteit verzekeren, maar wel op een verantwoorde manier. Dat is precies de reden waarom we vorig jaar ons eerste MVO Jaarverslag hebben opgesteld.

Op deze plaats wil ik graag ingaan op wat we de afgelopen maanden hebben gedaan naar aanleiding van de MVO nulmeting van vorig jaar.

Energie
In januari 2018 zijn we over gegaan tot het aanschaffen van groene energie. De effecten daarvan zijn nog niet zichtbaar in dit jaarverslag maar het was wel een direct gevolg van de nulmeting van vorig jaar. Ook hebben wij besloten binnenkort een energie-audit uit te laten voeren zodat we ook op dit vlak een objectieve beoordeling krijgen van onze energiehuishouding.

LCA’s
Met het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA; Life Cycle Assessment) berekenen we exact de milieubelasting van onze producten. Uiteraard willen we die tot een minimum beperken. Ook om op basis van deze score onze concurrentiepositie verder te kunnen verstevigen. In 2017 zijn we begonnen met de LCA-berekening van een aantal deurenseries. In 2018 gaan we hiermee verder om uiteindelijk voor ons gehele assortiment te beschikken over LCA’s.

Certificering
Op dit moment beschikt 98% van ons assortiment over een FSC®- en PEFC™-certificaat. Momenteel onderzoeken we welke stappen we nog kunnen zetten om op een verantwoorde manier tot 100% certificering te komen. Tot op heden vormt de voorkeur voor Merbau voor sommige deuren en de moeilijke verkrijgbaarheid van deze houtsoort mét FSC keurmerk helaas nog voor een belemmering  om de gewenste 100% certificering te kunnen bereiken. We zijn er echter van overtuigd dat het een kwestie van tijd is dat ook hiervoor een oplossing komt.

Sinds enkele maanden zijn wij supporter van het STIP initiatief. Dit initiatief maakt zich sterk voor het gebruik van gecertificeerd hout en daarmee een verantwoord gebruik van materialen zonder dat er een voorkeur wordt uitgesproken voor FSC of PEFC. Mogelijk wordt daardoor de administratieve organisatie van certificaten in de toekomst eenvoudiger voor zowel onze klanten als voor ons waardoor het gebruik van verantwoord geproduceerd hout verder kan toenemen.

Arbeidsomstandigheden
Ons bedrijf groeit sterk en in 2017 hebben we diverse nieuwe medewerkers welkom mogen heten. Ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het ons tot nu nog steeds gelukt om vacatures snel en relatief gemakkelijk in te vullen. Skantrae investeert in haar mensen door een opleidingsbudget ter beschikking te stellen voor persoons- en functiegerichte opleidingen. Daarnaast voeren we een actief beleid om mensen te betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden maar ook bij sociale evenementen. Daarmee houden we de betrokkenheid bij ons bedrijf op een zo hoog mogelijk niveau zodat iedereen met plezier bij Skantrae werkt.

Dinno van Breugel
Algemeen Directeur Skantrae BV

 
 

De MVO werkgroep

In 2017 heeft Skantrae besloten om een eerste MVO jaarverslag te publiceren over 2016. Dit was een nulmeting. In 2018 zijn we daarna snel aan de slag gegaan met een tweede MVO jaarverslag, waarbij we een vergelijking maken tussen beide jaren.  Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van het bedrijf, leverde hiervoor de informatie aan. Daarnaast komt de werkgroep eenmaal per kwartaal bijeen om de voortgang van maatregelen te monitoren en implementatie te ondersteunen. De werkgroep bestaat uit:

Dinno van Breugel     Algemeen Directeur
Hein Brunsveld            Manager Business Development
Frank van Putten       Manager Marketing Communicatie
Remco Koppenol        Manager Purchase & Marketing
Ralf Roozeboom         Manager Professionele Markt
Marcel Hermsen          Product Group Manager
Maya Bezoen                Manager P&O/Office
Gerrit Jan Uitslag        Manager Operations
Douwe Zagema           Hoofd Bedrijfsbureau
Ronald Es                        Finance Manager
John Windmöller        Hoofd Magazijn / Secretaris OR
Sandra van Hulsen    Extern adviseur MVO Consultants

 

Ons hout: 98% met FSC- of PEFC-certificaat!

%

Verantwoord hout, onze basis

Wat is ons inkoopbeleid met betrekking tot onze deuren?
Ons beleid met betrekking tot de inkoop van onze deuren is eenvoudig: het hout moet altijd afkomstig zijn uit legale én duurzame bronnen. Het is dus FSC®- of PEFC™-gecertificeerd en voldoet aan de Europese Houtverordening (EUTR). Tegelijkertijd voldoet het aan de hoogste kwaliteitseisen, zoals ook beschreven in onze KOMO-certificaten.

Onze uitdagingen met duurzaam gecertificeerd hout (FSC/PEFC)
Hoe logisch en vanzelfsprekend ons inkoopbeleid ook lijkt, om het volledig door te voeren blijft een uitdaging. Inmiddels is ruim 98% van al het hout (in stuks) dat we inkopen voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk. Een beperkt deel van ons houtassortiment is echter (nog) niet gecertificeerd.

Dit heeft soms een technische achtergrond (plantagehout kan niet altijd gecertificeerd worden) of een commerciële achtergrond (Skantrae levert nog enkele buitendeuren van een bepaalde gevraagde houtsoort die moeilijk verkrijgbaar is met FSC- of PEFC-keurmerk. Hiervoor hebben we overigens al een goed alternatief ontwikkeld: Skantrae OptiMax). In beide gevallen blijven we ernaar streven om ook deze producten in te kopen met één van beide keurmerken.

Zie voor meer informatie:

‘Ik geloof er sterk in dat als je hart hebt voor bos en omgeving, je goed met houtkap moet omgaan. Dat gebeurt in FSC en PEFC-gecertificeerde bossen. Bovendien is hout een hernieuwbare grondstof’

Hein Brunsveld, Manager Business Development

Marcel: ‘We zijn in 2004 al met FSC gestart, omdat we het van groot belang vonden met een goed verhaal naar buiten te kunnen stappen. Dat geldt nog steeds.’

Marcel Hermsen, Product Group Manager

De Europese Houtverordening (EUTR)
Sinds 2013 is de Europese Houtverordening (European Timber Regulation) van kracht. Dit is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Iedereen die hout op de Europese markt brengt is verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het gekapt is volgens de regels van het land van herkomst.

Hiertoe heeft Skantrae destijds, samen met zusterorganisaties, een ‘stelsel van zorgvuldigheidseisen’ (‘Due Diligence system’) opgezet. Voldoet een product niet aan deze eisen, dan wordt het niet ingekocht. We hebben hierdoor overigens geen afscheid hoeven nemen van leveranciers. Voor 2013 gingen we al uit van onze business ethics, waarin deze eisen al waren opgenomen.

Een aantrekkelijke innovatie: OptiMax
Een innovatie in hardhouten buitendeuren waar we trots op zijn is OptiMax. Deze deuren zijn een duurzaam alternatief voor (meestal niet-gecertificeerde) Merbau buitendeuren, met dezelfde sterkteklasse. OptiMax is niet alleen FSC gecertificeerd, maar is bovendien gemaakt van -drie wisselende- houtsoorten die wel ruim beschikbaar zijn in het bos.

OptiMax buitendeuren: uitstekende kwaliteit én dragen bij aan de biodiversiteit in bossen.

Klanttevredenheid

Omdat wij het van groot belang vinden om optimaal in te kunnen springen op de wensen van onze klanten, laten wij onder andere om de drie jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Ook in 2016 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Zowel klanten in de retail als in de professionele markt zijn bevraagd, waarbij we onze kwaliteit vergeleken is met die van onze concurrenten.

Het bleek dat klanten als sterke punten ervaren:

 • Innoverend vermogen en de breedte van het assortiment
 • De kennis van de buitendienst en de marketingondersteuning

Als verbeterpunten werden gezien:

 • Telefonische bereikbaarheid
 • Afhandeling van retouren en klachten.

We waren blij met deze verbeterpunten en hebben ze gelijk aangepakt.

(De bijgevoegde foto’s zijn van onze klanten Raab Karcher (boven) en Praxis (onder))

Duurzaamheid in de keten: LCA’s

Leveranciers
Skantrae werkt over het algemeen al voor lange tijd samen met haar leveranciers om zo continu de kwaliteit van onze producten te kunnen waarborgen. Deze leveranciers komen onder andere uit Nederland, België, Frankrijk, Portugal, China, Indonesië. Zij worden circa 3-4 keer per jaar bezocht.

Waarborgen duurzaamheid
Van nieuwe leveranciers vragen wij altijd hun documenten om duurzaamheid (FSC en PEFC) en legaliteit (EUTR) te bewijzen. Ook letten wij op sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Alle leveranciers hebben daarvoor een leveranciershandleiding ontvangen, waarin wij aangeven wat onze voorwaarden zijn.

LCA’s
In 2017 zijn we bovendien gestart met het laten  uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA), zodat we medio 2018 inzicht hebben in de details van de milieuprestaties van onze producten over de hele keten, van grondstof tot afvalfase. Hiervoor werken we samen met onze leveranciers. We zijn met deze LCA’s een voorloper in onze sector en willen op basis hiervan het aanbod nog verder verbeteren voor onze klanten.

Werken bij Skantrae

Opleidingen
Er zijn altijd mogelijkheden om opleidingen te volgen. In 2018 gaan we dit verder uitbouwen door samen met medewerkers te kijken naar hun wensen en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelingen.
Skantrae is een erkend leerbedrijf en er zijn stageplekken voor MBO-ers en HBO-ers.

Bovendien gaan we vanaf 2018 ook zelf (jonge) medewerkers opleiden voor verschillende technische functies.

Geïnteresseerd om bij Skantrae te werken ? Neem contact op via:

Informele cultuur
‘Skantrae is een gezellig en informeel bedrijf. Er is een gezamenlijke lunch, waarbij zowel collega’s van kantoor als magazijn en werkplaats aanschuiven. Daarnaast wordt er iedere maand een vrijdagmiddagborrel georganiseerd in ons eigen café en er zijn jaarlijks een gezamenlijk kerstdiner en bedrijfsuitje. Zo zijn we een keer met z’n allen wezen skiën. De directie is verder makkelijk benaderbaar en de deuren staan altijd open.’

Maya Bezoen, Manager P&O/Office

Personeelsopbouw

Leeftijdsopbouw

Personeelsopbouw

A) Totaal personeelsbestand
B) Man (magazijn/werkplaats)
C) Man (andere functies)
D) Vrouw (andere functies)
E) Uitzendkrachten
F) Deeltijd
G) Voltijd

Leeftijdsopbouw

‘Inmiddels werk ik alweer 12 jaar bij Skantrae. In de werkplaats ben ik verantwoordelijk voor mijn deel van de weekproductie van verschillende type deuren (glasdeuren en roededeuren) en inpakken. Ik vind met name de afwisseling in het werk leuk. Het is momenteel vrij druk en ik ben er trots op dat het mij en mijn collega’s lukt om met z’n 8-en de weekproductie goed af te ronden. Het is daarbij prettig dat we als collega’s voor elkaar klaar staan en samen de laatste klussen pakken aan het eind van de week.

Ik ben ook BHV-er (bedrijfshulpverlener). Er gebeuren gelukkig weinig ongevallen. Wel volg ik jaarlijks trainingen om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden, onder andere over brandveiligheid en EHBO.’

Jean-Paul Nicolaas, Medewerker Werkplaats

Veiligheid en gezondheid

Veiligheidsopleiding en instructie
We hebben veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Zo ontvangen alle medewerkers in het magazijn elke 2,5 jaar een uitgebreide veiligheidsopleiding en zien we dagelijks toe op de gang van zaken. Op kantoor krijgen mensen instructie over beeldschermwerk van de interne preventiemedewerker of een extern deskundige.

Incidenten en ziekteverzuim
Er heeft zich in 2017 één incident met verzuim voorgedaan; een medewerker heft zijn hoofd gestoten aan een machine. Daarnaast hebben zich drie kleine geregistreerde incidenten voorgedaan met huisartsbezoek maar zonder verzuim.

Daarnaast komen er zo nu en dan EHBO-incidenten voor, zoals kleine sneetjes en splinters. Ons ziekteverzuimpercentage is gestegen van 4,2% in 2016 naar 5,3% in 2017. Dit werd veroorzaakt door enkele langdurig zieken. Het percentage is daarmee iets hoger dan het gemiddelde voor de Nederlandse industrie in dat jaar van 5,0%.

Acties
Gezien de groei van ons bedrijf wordt het magazijn heel intensief gebruikt. Eind 2017 en begin 2018 is  daarom het magazijn opnieuw ingericht. Op deze manier kan het niet alleen grotere aantallen deuren herbergen, maar worden ook potentiële risico’s op aanrijdingen verkleind. Vervolgens  staat er voor 2018 een vernieuwing van onze RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) op de rol.

 

Publiek beleid

Skantrae is ook betrokken bij haar directe omgeving. Zoals ieder jaar heeft Skantrae hout geleverd aan het timmerdorp in Zevenaar. Hier is weer met veel plezier gespeeld. Ook hebben wij enkele donaties gedaan aan goede doelen, zoals sportclubs en een fonds voor gehandicapten, en een sociaal evenement georganiseerd door een klant.

CO2-footprint

  Het grootste deel van de CO2-uitstoot bij Skantrae in 2017 werd veroorzaakt door elektraverbruik en de lekkage van koudemiddel. Daarna volgen gasverbruik en zakelijk transport. (De zakelijke kilometers die gereden zijn met privéauto’s vormden slechts 0,3% van het geheel. Dit is een te klein percentage om in de grafiek weer te kunnen geven.)

  De totale CO2-uitstoot bij Skantrae is toegenomen van 836 ton in 2016 naar 1087 ton in 2017. Dit is een toename van 30%. Dit werd met name veroorzaakt door een incident waarbij koudemiddel heeft gelekt. Het ging om een ontploffing in de warmtewisselaar die met de koelinstallatie een geheel vormt. Het systeem is daarop vervangen. Zonder de lekkage van het koudemiddel was onze toename van CO2-uitstoot 2% geweest. Deze toename bleek te komen door de toename van ons zakelijk vervoer en elektriciteitsverbruik.
  Om meer inzicht te krijgen in de exacte oorzaken van de toename en mogelijk besparingen gaan we in 2018 een energie-audit uit laten voeren. Deze energie-audit zal zowel gericht zijn op transport als elektriciteitsverbruik en verwarming.

  Het gebouw, dat we huren, is in 2010 gebouwd. Het was destijds ‘state of the art’ opgeleverd met een warmteterugwininstallatie, aanwezigheidsdetectoren en schemerschakelaars. In de tussentijd zijn de ontwikkelingen verder gegaan en bekijken we welke aanvullende mogelijkheden er zijn.

  ‘Ik vind het belangrijk om er zorg voor te dragen dat onze medewerkers fysiek niet overbelast raken. Er zijn allerlei tilhulpmiddelen en daar waar een deur nog handmatig getild moet worden, gebeurt dat altijd met z’n tweeën. Daarnaast vind ik dat je zuinig moet zijn op je omgeving. Dit betekent voor mij zowel dat je zorgvuldig omgaat met grondstoffen als dat je niets zomaar weggooit.’

  Gerrit Jan Uitslag, Manager Operations

  Grondstoffen

  87%

  Hernieuwbaar

  13%

  Recyclebaar

  In 2017 was 87% van de producten die we verkocht hebben (van de totale verkopen in Euro’s) gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Dit waren hout voor deuren en papier voor brochures. Bomen groeien immers weer. 13% Van de verkopen was daarnaast niet hernieuwbaar, maar wel recyclebaar: glas en metaal. Het beeld in 2017 was vrijwel hetzelfde als in 2016: toen was 88% van de producten gemaakt van hernieuwbare stoffen en 12% recyclebaar.
  Om een verdiepingsslag te maken zijn we, zoals hiervoor al aangegeven bij ‘Duurzaamheid in de keten’,  eind 2017 gestart met LCA’s. Hierbij wordt per type product verder in kaart gebracht wat de milieueffecten zijn van deze grondstoffen, welke afvalstoffen er vrijkomen en hoeveel energie er wordt gebruikt in alle fasen in de keten.

  Afval

  Gerecycled
  • 2016 91%
  • 2017 90%
  Verbrand met energieterugwinning
  • 2016 9%
  • 2017 10%

  De afvalstoffen die tijdens ons proces vrijkomen zijn: hout, papier, karton, folie, metaal en restafval. In totaal was dit in 2016 568 ton en in 2017 653 ton.
  90% Van deze afvalstoffen werden in 2017 gerecycled (hout, papier, karton, folie, metaal) door onze afvalverwerker (was in 2016 91%). Daarnaast wordt één doos cartridges (klein chemisch afval) gerecycled via Kika. Het restafval wordt verbrand met energieterugwinning.

  Een verbetering die we gerealiseerd hebben in 2017 is dat we overgegaan zijn op het apart inzamelen van plastic folie, die gerecycled wordt door de afvalverwerker. Het heeft helaas nog niet geresulteerd in een relatieve afname van ons restafval.
  Daarnaast hebben we ingezet op het terugdringen van plastic afval in de keten, doordat we om een deel van onze producten geen plastic verpakkingen meer doen voor het vervoer. Hierdoor is de bijdrage aan het afvalfonds verpakkingen voor het aanbrengen van plastic verpakkingen met 33% gedaald.
  In 2018 gaan we inzetten op het vergroten van herbruikbaarheid van pallets. Dit wordt geen eenvoudige klus, omdat wij gebruik maken van afwijkende maten, voor het transporteren van deuren.

  We voorkomen overigens dat er meer afvalstoffen zijn doordat tweede keus deuren, met een lichte beschadiging, verkocht worden via Doors@Home in Elst. In 2016 ging dat om 2.699 deuren en in 2017 2.326 deuren .
  We zijn daarnaast continu alert op mogelijkheden om afval te verminderen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met leveranciers om producten zonder wikkelfolie aan te leveren als ze in een container aangevoerd worden en pallets van leveranciers te hergebruiken in de distributie. In 2016 hebben we daarnaast ook actie ondernomen, in overleg met de brandweer, om onze leveranciers de soort verpakking te laten veranderen: opvulling van kratten wordt nu niet meer met piepschuim gedaan maar met karton. Dit is veiliger bij mogelijke brand en daarnaast beter recyclebaar.

  Informatie over het MVO Jaarverslag

  Commitment GRI
  Dit MVO Jaarverslag is gebaseerd op de nieuwste generatie richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en door een externe adviseur van MVO Consultants. Het is niet gecertificeerd of geverifieerd door een externe instantie.

  Reikwijdte van het verslag
  Dit verslag betreft de activiteiten van Skantrae in het jaar 2017. Tijdens de rapportageperiode hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan in de omvang of structuur van de organisatie.

  Zie voor meer informatie over het profiel van ons bedrijf:

  Verslag frequentie
  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

  Contact
  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de projectleider van de MVO Werkgroep, Hein Brunsveld.

  Skantrae
  Mega 1
  6902 KL Zevenaar

  T 0316 – 58 66 00
  info@skantrae.com